h Dolar %
h Euro %
h BIST100 %
a
  • Teyit Haber
  • Genel
  • Horasan ERFED Başkanı Şahin: Alevi İnanç Kurumları Siyasete Alet Edilemez!

Horasan ERFED Başkanı Şahin: Alevi İnanç Kurumları Siyasete Alet Edilemez!

Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu (Horasan ERFED), Alevi inanç kurumlarının siyasete dahil olmasına tepki gösterdi. İnanç kurumlarının siyasi faaliyetlerinin Anayasa tarafından yasaklandığına işaret eden Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu (Horasan ERFED) Başkanı Mehmet Şahin, “bir aday lehine açık siyasi propaganda yapan bu kuruluşların yöneticileri, Alevi inanç toplumunu ülkemizi geren siyasi kamplaşmaya katılmaya zorlamakta, bu yolla istismar etmekte ve hepimizi son derece tehlikeli bir geleceğe sürüklemektedirler” şeklinde konuştu.

Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu (Horasan ERFED), Alevi inanç kurumlarının
siyasete dahil olmasına tepki gösterdi. İnanç kurumlarının siyasi faaliyetlerinin Anayasa
tarafından yasaklandığına işaret eden Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu (Horasan
ERFED) Başkanı Mehmet Şahin, “bir aday lehine açık siyasi propaganda yapan bu
kuruluşların yöneticileri, Alevi inanç toplumunu ülkemizi geren siyasi kamplaşmaya
katılmaya zorlamakta, bu yolla istismar etmekte ve hepimizi son derece tehlikeli bir
geleceğe sürüklemektedirler” şeklinde konuştu.

Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu (Horasan ERFED) Başkanı Mehmet Şahin,
Cumhurbaşkanlığı seçiminin 28 Mayıs’ta yapılacak ikinci turuna ilişkin tutum ve görüşlerini
açıklamak üzere federasyon genel merkezinde bir basın toplantısı düzenledi.
Seçim sonucunu “behs ve hüsn-ü rıza” ile karşılamak gerektiğinin altını çizen Horasan
ERFED Başkanı Şahin, “Alevi inanç toplumunu temsil iddiasındaki kimi kuruluşların
seçimlerde bir aday lehine kurumsal kimlikleri ile açıktan siyasi propaganda yapmaları
üzerine, Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu (Horasan ERFED) olarak bir basın
açıklaması ile seçimlere dair görüşlerimizi paylaşmamız zorunlu hale gelmiştir.” dedi.

İNANÇ KURUMLARI SİYASETE DAHİL OLAMAZ

Anayasa’da inanç kurumlarının siyasete dahil olmasının açıkça yasaklandığına işaret eden
Horasan ERFED Başkanı Şahin, laikliğin Türkiye Cumhuriyeti’nin temel nitelikleri arasında
gösterildiğini belirterek, “Alevi inanç kurumu oldukları iddiasında bulunan bazı kuruluşların
seçim rekabetinde adaylar lehine açıktan siyasi propaganda faaliyetleri yürüttüklerini
üzülerek izlemekteyiz.” dedi.
Kimi Alevi kurumlarının yöneticilerinin bu siyasi faaliyetlerinden kendilerine çeşitli
düzeylerde şahsi menfaat umduklarını belirten Horasan ERFED Başkanı Şahin, “bu
kuruluşların yöneticileri Alevi inanç toplumunu ülkemizi geren siyasi kamplaşmaya
katılmaya zorlamakta, bu yolla istismar etmekte ve hepimizi son derece tehlikeli bir
geleceğe sürüklemektedirler.” ifadelerini kullandı.

ALEVİLİĞİ SİYASETE ALET EDENLER BİLİNDİK ÇEVRELER

“Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu (Horasan ERFED) olarak Türk Milletinin ebedi
lideri Mustafa Kemal Atatürk’e, Anayasamıza ve yasalarımıza tam bağlılığımızı bu vesile
ile bir kez daha ifade etmek isteriz” şeklinde basın açıklamasına devam eden Başkan
Şahin, Alevi inanç toplumunun kişisel ve siyasi menfaatler uğruna ateşe atılmasına izin
vermeyeceğiz, dedi.
Toplumsal birliğimizi ve dirliğimizi parçalamak amacıyla inanç alanında büyük bir saldırı ile
karşı karşıya olunduğuna vurgu yapan Başkan Şahin, “Alisiz” bir Alevilik yaratmak için
devreye sokulan sinsi planların da inanç dünyamıza yönelik topyekun saldırının parçası
olduğunun altını çizdi.
Başkan Şahin devamla, “Bilmenizi isteriz ki, Laiklik ilkesini ayaklar altına alanların, Alevi
toplumunu gelecekte oluşabilecek mezhep savaşları karşısında ateşe atanların ve bir
adayı desteklemek için Alevi inanç kurumlarını siyaseten istismar edenlerin yine aynı
ekipten olması tesadüf değildir.” ifadelerini kullandı.

TÜRK MİLLETİ TOPYEKUN TERÖR SALDIRISI İLE KARŞI KARŞIYADIR
Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu (Horasan ERFED) Genel Başkanı Mehmet
Şahin basın açıklamasının sonunda, Türk Milletinin ekonomik, siyasi, askeri ve kültürel
alanda büyük ve topyekun terör saldırısı ile karşı karşıya olduğunu belirterek şöyle
konuştu:
“Ne, ülkemizi küresel tefecilere boyun eğdirecek bir ekonomik modele ikna etmeye;
Ne, bizi ülkemizin ve komşularımızın bölünmesi ile sonuçlanacak küresel planlara razı
etmeye;
Ne de, Milletimizi Doğu Akdeniz ve Ege’de ABD/NATO kuşatması ve tehditi ile “yola
getirmeye” kimsenin gücü yetmeyecektir.
Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu (Horasan ERFED), Alevilerin de içinde olduğu
Milletimizin kültür ve inançlarını özgürce yaşamasının, ancak vatanımızın bağımsızlığını ve
bütünlüğü koruyarak ve Cumhuriyetimizin Laiklik ilkesine sahip çıkarak mümkün olduğu
kanaatindedir.
Seçim sonuçlarının, Aziz Milletimiz için hayırlara vesile olmasını diler, adaylara başarılar
dileriz.

İşte, Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu’nun basın açıklamasının tam metni:
HORASAN ERENLERİ DERNEKLER FEDERASYONU’NDAN
28 MAYIS SEÇİMLERİNE İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI
Değerli Canlar, Sayın basın mensupları,
Ülkemiz 28 Mayıs’ta Millet iradesi ile geleceğini belirlemek üzere yeniden sandık başına
gidiyor.
Milletimizin teveccühünün sandıklara huzur ikliminde yansıyacağına olan inancımız tamdır.
Seçimi, toplumsal barışı güçlendirecek behs ve hüsn-ü rıza ile karşılamak gerekirken, kimi
siyasetçi ve aydınların kamplaştırıcı ve çatışmacı üslûp içerisine girmeleri yanında, Alevi
inanç toplumunu temsil iddiasındaki kimi kuruluşların seçimlerde bir aday lehine kurumsal
kimlikleri ile açıktan siyasi propaganda yapmaları üzerine, Horasan Erenleri Dernekler
Federasyonu (Horasan ERFED) olarak bir basın açıklaması ile seçimlere dair görüşlerimizi
paylaşmamız zorunlu hale gelmiştir.
Değerli Canlar, Sayın basın mensupları,
Anayasamızın 26. ve 67. Maddeleri yurttaşların siyasi kanaat oluşturma ve kanaatlerini
yayma haklarını güvence altına almaktadır. Her bir yurttaşımızın siyasi kanaatleri
doğrultusunda tercihte bulunmak ve bunu açıklamak hakkı Anayasa güvencesi altındadır.
Öte yandan, dini kurumlar ve yöneticilerine siyasi kanaatlerini açıklamak ve siyasi
kanaatleri doğrultusunda propaganda yapmak yasaklanmıştır.
Ülkemizde Laiklik, diğer yorumlarının yanında, dini kurumların ve din adamlarının siyasi
faaliyetin dışında tutulması olarak anlaşılmıştır. Anayasamızın başlangıç maddesinde bu
durum “lâiklik ilkesinin gereği olarak kutsal din duygularının, Devlet işlerine ve politikaya

kesinlikle karıştırılamayacağı” şeklinde ifade edilmiş ve 2. maddesinde de, Laiklik, Türkiye
Cumhuriyeti’nin temel nitelikleri arasında gösterilmiştir.
Değerli Canlar, Sayın basın mensupları,
Alevi inanç kurumu oldukları iddiasında bulunan bazı kuruluşların seçim rekabetinde
adaylar lehine açıktan siyasi propaganda faaliyetleri yürüttüklerini üzülerek izlemekteyiz.
Kimi Alevi kurumlarının yöneticileri bu siyasi faaliyetlerinden kendilerine çeşitli düzeylerde
şahsi menfaat umabilirler. Ancak, inanç kurumlarını bir partinin ve adayın siyasi
propaganda aracına dönüştürmek, Anayasamızda belirtilen ve hepimizin korumak zorunda
olduğu temel ilkelerimizden olan Laiklik açısından son derece tehlikelidir ve açıkça suç
teşkil etmektedir.
Daha da önemlisi, bir aday lehine açık siyasi propaganda yapan bu kuruluşların
yöneticileri, Alevi inanç toplumunu ülkemizi geren siyasi kamplaşmaya katılmaya
zorlamakta, bu yolla istismar etmekte ve hepimizi son derece tehlikeli bir geleceğe
sürüklemektedirler.
Din ve mezhep savaşları her dönemde, din ve siyasetin ayrışamayışından ve kimi
çevrelerin kendi siyasi iktidar hedefleri uğruna din ve mezhep gruplarını istismar
girişiminden çıkmıştır.
Değerli Canlar, Sayın basın mensupları,
Vatanımız Türkiye Cumhuriyeti’mizin Anayasası hepimizin uymak ve gözümüz gibi
korumak zorunda olduğumuz bir temel uzlaşı metnidir.
Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu (Horasan ERFED) olarak Türk Milletinin ebedi
lideri Mustafa Kemal Atatürk’e, Anayasamıza ve yasalarımıza tam bağlılığımızı bu vesile
ile bir kez daha ifade etmek isteriz.
Emperyalist güçler tarafından vatanımız üzerinde türlü oyunlar oynanırken, kaostan medet
uman kimi çevrelerin ekmeğine yağ sürecek bir davranış olan, Alevi inanç kuruluşlarının
bir aday lehine siyasi propaganda faaliyeti yürütmelerini kınıyor ve mahkum ediyoruz.
Bu istismara alet edilen Alevi inanç kurumlarının başındaki yöneticileri de uyarıyoruz:
Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu (Horasan ERFED) olarak, Alevi inanç toplumunu
kişisel ve siyasi menfaatleriniz uğruna ateşe atmanıza izin vermeyeceğiz!
Değerli Canlar, Sayın basın mensupları,
Geleneksel aile yapımızı parçalayarak toplumsal birliğimizi ve dirliğimizi yok etmeyi
planlayan “kültürel” saldırıların en önemli hedeflerinden birisi de inanç dünyamızı
çözülmeye uğratmaktır.
Alevi inancı ve Aleviler de bu saldırıların hedefindedir. “Alisiz” bir Alevilik yaratmak için
devreye sokulan sinsi planlar, inanç dünyamıza yönelik topyekun saldırının parçasıdır.
Bilmenizi isteriz ki, Laiklik ilkesini ayaklar altına alanların, Alevi toplumunu gelecekte
oluşabilecek mezhep savaşları karşısında ateşe atanların ve bir adayı desteklemek için
Alevi inanç kurumlarını siyaseten istismar edenlerin yine aynı ekipten olması tesadüf
değildir.
Değerli Canlar, Sayın basın mensupları,

Türk Milleti ekonomik, siyasi, askeri ve kültürel alanda büyük ve topyekun terör saldırısı ile
karşı karşıyadır.
Ne, ülkemizi küresel tefecilere boyun eğdirecek bir ekonomik modele ikna etmeye;
Ne, bizi ülkemizin ve komşularımızın bölünmesi ile sonuçlanacak küresel planlara razı
etmeye;
Ne de, Milletimizi Doğu Akdeniz ve Ege’de ABD/NATO kuşatması ve tehditi ile “yola
getirmeye” kimsenin gücü yetmeyecektir.
Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu (Horasan ERFED), Alevilerin de içinde olduğu
Milletimizin kültür ve inançlarını özgürce yaşamasının, ancak vatanımızın bağımsızlığını ve
bütünlüğü koruyarak ve Cumhuriyetimizin Laiklik ilkesine sahip çıkarak mümkün olduğu
kanaatindedir.
Seçim sonuçlarının, Aziz Milletimiz için hayırlara vesile olmasını diler, adaylara başarılar
dileriz. 22.05.2023
HORASAN ERENLERİ DERNEKLER FEDERASYONU
Genel Başkanı
Mehmet ŞAHİN

 

 

YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

AKDENİZLİ KİCK BOKSÇULAR DÜNYA KUPASI ŞAMPİYONASINDAN MADALYALARLA DÖNDÜ

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.